Kalite Politikamız

Kalite Politikamız


Benimsemiş olduğumuz kalite politikamız ile en büyük önceliğimiz müşteri memnuniyetimizdir. Müşteri memnuniyetimizin devamlılığını sağlamak, müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentileri tam olarak karşılamak için hizmet vermekteyiz. Lezzet çalışmaları yaparak kalite ve lezzet anlayışımızı her geçen gün daha iyiye taşıyarak müşteri memnuniyetimizi arttırmayı amaçlamaktayız. Etkin ve sonuç odaklı Ar-Ge çalışmalarımız ile diğer firmalardan ayrılıyoruz. Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacıyla hizmet vermekteyiz. Milk Academy olarak benimsediğimiz kalite politikamız ile Ortadoğu’nun yerel ve büyük markaların çoğunun güvenini kazanmış olmakla beraber daha birçok ülke ve markanın güvenini kazanmaya devam etmekteyiz. En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi, istenen kalitenin üstünde üretimi sağlamayı hedefliyoruz.

BRC Food Safety


BRC Food Safety Global Gıda Standardı Günümüzde BRC hem gıda hem de gıda dışı ürün kategorilerinde global olarak tanınan üçüncü taraf sertifikasyonun operasyonu sağlayan bir kurumdur. BRC Global Standartları kalite, güvenlik ve operasyonel kriterleri garanti altına alır ve üreticilerin yasal gerekliliklere uygunluğunu ortaya koyar. Bu standartlar şu dönem lider perakendeciler, üreticiler ve gıda sektöründe yer alan firmalar tarafından gereklilik olarak belirtilmektedir. Dünya gıda ticaretinde, BRC Gıda Güvenliği Global Standardı, üreticilerin müşterilerine kendi gıda güvenliği programlarını ve tedarik zincirinde kolaylıkla yer alabildiklerini kanıtladıkları güvenilir bir araçtır.

Helal Sertifikası


Helal gıda Müslüman tüketiciler için tüketimine izin verilen gıda anlamına gelmektedir. Helal sertifikası ise İslami kurallara uygun olarak hazırlanan helal ürünlere verilen uluslararası bir sertifikadır.
Helal gıda sertifikası üretici firmaya değil, ürüne verilen bir sertifikadır. Sertifikanın alınabilmesi için ürünün helal olmasının ve İslami koşullara uygun üretilmesinin yanı sıra işletmenin üretim koşullarının gıda güvenliğine uygun olması ve ISO 22000 standardı ve HACCP gıda güvenliği sisteminin uygulanması gerekmektedir. Helal sertifikalarımız JAKIM kurumu tarafından verilmektedir.

Kascert International


Helal belgelendirme denetimleri her yıl tekrarlanır. Belge yıllık olarak verilir. Ayrıca firmaya haber vermeden habersiz denetimler gerçekleştirilir. Bu habersiz denetimlerde firmanın Kas Sertifikasyona sunduğu şartlarda her hangi bir değişiklik olup olmadı, farklı bir katkı maddesi kullanılıp kullanılmadığı veya tedarikçi değişiminin olup olmadığı kontrolleri yapılır.

Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası


Organik tarım her türlü sentetik, kimyasal ilaçlar ve gübrelerin kullanımının yasaklanması yanında organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın" muhafazası, bitkinin direncini artırma, parazit ve predatörlerden yararlanmayı tavsiye eden bütün bu üretim tarzında üretimde miktar artışı değil ürünün kalitesinin yükseltilmesini amaçlanmaktadır. Günümüzde sadece organik tarımla toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumak mümkün olmaktadır. Ülkemizde, bir ürünün piyasalarda organik ürün olarak işlem görebilmesi için öncelikle ilgili organik tarım mevzuatları gereğince kontrollü bir üretim yapılması ve elde edilen ürünlerin mutlaka sertifikalandırılması gerekmektedir. Gerekli kontrol ve sertifikasyon işlemleriyle ilgili çalışma periyodu ve organik tarıma geçiş süreci tamamlandıktan sonra, elde edilen ürünler, Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu tarafından verilen ürün sertifikası ile “Organik Ürün” olarak pazarlanabilmektedir. Bu sertifika da ürünlerimizin bu koşulları uyduğunu belirtmiş olur. Milk Academy olarak tesisimiz organik işletme olarak tescillidir.

KAŞER (Kosher)


Gıda maddesi olarak tüketilebilecek bitkisel ürünlerin türleri üzerinde önemli sınırlamalar bulunmasa da, bunların her türlü zararlı, böcek, asalak ve haşarattan arındırılmış bulunduğunun saptanmış olması çok önem taşımaktadır. Musevi dini kuralları gereğince tüketilmesine cevaz verilen gıda maddeleri için düzenlenen “Kaşer Belgesi”; bu gıda maddelerinin kaynağından sunumuna kadar geçen süreçte yukarıda kısaca ve ana hatlarıyla izah edilmeye çalışılan koşullara uygun olarak hazırlandığının gözlenerek saptandığını teyit eden bir belge olup, bu belgenin hazırlanmasında Hahambaşılığımız düzenleyici ve bu alanda eğitim görüp uzmanlaşmış elemanları eliyle denetleyici bir rol oynamaktadır. “Kaser” sözcüğü, anlatımda vurgulanmak istenen tanımına uygun olarak dilimize “ Dinen Uygun / Mubah / Caiz / Helal / Kısr ” olarak çevrilebilir.

Kalite Politikamız


Benimsemiş olduğumuz kalite politikamız ile en büyük önceliğimiz müşteri memnuniyetimizdir. Müşteri memnuniyetimizin devamlılığını sağlamak, müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentileri tam olarak karşılamak için hizmet vermekteyiz. Lezzet çalışmaları yaparak kalite ve lezzet anlayışımızı her geçen gün daha iyiye taşıyarak müşteri memnuniyetimizi arttırmayı amaçlamaktayız. Etkin ve sonuç odaklı Ar-Ge çalışmalarımız ile diğer firmalardan ayrılıyoruz. Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacıyla hizmet vermekteyiz. Milk Academy olarak benimsediğimiz kalite politikamız ile Ortadoğu’nun yerel ve büyük markaların çoğunun güvenini kazanmış olmakla beraber daha birçok ülke ve markanın güvenini kazanmaya devam etmekteyiz. En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi, istenen kalitenin üstünde belirli bütçe ile üretimi sağlamayı hedefliyoruz.

BRC Food Safety


BRC Food Safety Global Gıda Standardı Günümüzde BRC hem gıda hem de gıda dışı ürün kategorilerinde global olarak tanınan üçüncü taraf sertifikasyonun operasyonu sağlayan bir kurumdur. BRC Global Standartları kalite, güvenlik ve operasyonel kriterleri garanti altına alır ve üreticilerin yasal gerekliliklere uygunluğunu ortaya koyar. Bu standartlar şu dönem lider perakendeciler, üreticiler ve gıda sektöründe yer alan firmalar tarafından gereklilik olarak belirtilmektedir. Dünya gıda ticaretinde, BRC Gıda Güvenliği Global Standardı, üreticilerin müşterilerine kendi gıda güvenliği programlarını ve tedarik zincirinde kolaylıkla yer alabildiklerini kanıtladıkları güvenilir bir araçtır.

Dünya Helal Birliği Sertifikası


Helal gıda Müslüman tüketiciler için tüketimine izin verilen gıda anlamına gelmektedir. Helal sertifikası ise İslami kurallara uygun olarak hazırlanan helal ürünlere verilen uluslararası bir sertifikadır. Helal gıda sertifikası üretici firmaya değil, ürüne verilen bir sertifikadır. Sertifikanın alınabilmesi için ürünün helal olmasının ve İslami koşullara uygun üretilmesinin yanı sıra işletmenin üretim koşullarının gıda güvenliğine uygun olması ve ISO 22000 standardı ve HACCP gıda güvenliği sisteminin uygulanması gerekmektedir.

Kascert International


Helal belgelendirme denetimleri her yıl tekrarlanır. Belge yıllık olarak verilir. Ayrıca firmaya haber vermeden habersiz denetimler gerçekleştirilir. Bu habersiz denetimlerde firmanın Kas Sertifikasyona sunduğu şartlarda her hangi bir değişiklik olup olmadı, farklı bir katkı maddesi kullanılıp kullanılmadığı veya tedarikçi değişiminin olup olmadığı kontrolleri yapılır.

Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası


Organik tarım her türlü sentetik, kimyasal ilaçlar ve gübrelerin kullanımının yasaklanması yanında organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın" muhafazası, bitkinin direncini artırma, parazit ve predatörlerden yararlanmayı tavsiye eden bütün bu üretim tarzında üretimde miktar artışı değil ürünün kalitesinin yükseltilmesini amaçlanmaktadır. Günümüzde sadece organik tarımla toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumak mümkün olmaktadır. Ülkemizde, bir ürünün piyasalarda organik ürün olarak işlem görebilmesi için öncelikle ilgili organik tarım mevzuatları gereğince kontrollü bir üretim yapılması ve elde edilen ürünlerin mutlaka sertifikalandırılması gerekmektedir. Gerekli kontrol ve sertifikasyon işlemleriyle ilgili çalışma periyodu ve organik tarıma geçiş süreci tamamlandıktan sonra, elde edilen ürünler, Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu tarafından verilen ürün sertifikası ile “Organik Ürün” olarak pazarlanabilmektedir. Bu sertifika da ürünlerimizin bu koşulları uyduğunu belirtmiş olur.

KAŞER (Kosher)


Gıda maddesi olarak tüketilebilecek bitkisel ürünlerin türleri üzerinde önemli sınırlamalar bulunmasa da, bunların her türlü zararlı, böcek, asalak ve haşarattan arındırılmış bulunduğunun saptanmış olması çok önem taşımaktadır. Musevi dini kuralları gereğince tüketilmesine cevaz verilen gıda maddeleri için düzenlenen “Kaşer Belgesi”; bu gıda maddelerinin kaynağından sunumuna kadar geçen süreçte yukarıda kısaca ve ana hatlarıyla izah edilmeye çalışılan koşullara uygun olarak hazırlandığının gözlenerek saptandığını teyit eden bir belge olup, bu belgenin hazırlanmasında Hahambaşılığımız düzenleyici ve bu alanda eğitim görüp uzmanlaşmış elemanları eliyle denetleyici bir rol oynamaktadır. “Kaser” sözcüğü, anlatımda vurgulanmak istenen tanımına uygun olarak dilimize “ Dinen Uygun / Mubah / Caiz / Helal / Kısr ” olarak çevrilebilir.

Kalite BelgelerimizALNUTRICA-2019-00032 WEB ICIN 2 con.ai